زیبایی شناسی عکاسی

جزییات

عکاسی؛ فلسفه - جنبه‌های اجتماعی - رسانه‌های گروهی
495.000 ریال


نويسنده استیفن بال
مترجم محمدرضا شریف زاده
تعداد صفحات ۴۴۰ صفحه، مصور
قطع رقعی، جلد گالینگور
تیراژ ۷۰۰
نوبت چاپ دوم / ۱۳۹۶
انتشارات نشر علمی
شماره شابک ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۴-۲۴۳-۰

شرح

این کتاب، دربارهٔ عکاسی در زمانهٔ کنونی و چگونگی پیوند آن با گذشته است. هدف این کتاب آن است که راهنمایی جامع و قابل فهمی دربارهٔ این موضوع در قرن بیست و یکم در اختیارمان قرار دهد.

عکاسی، موضوعی جذاب، ولی گاهی پیچیده و بغرنج است و از همین رو مطالعه عکاسی می‌تواند متضمن انگاره‌هایی  با فهمی دشوار باشد. این انگاره‌ها در این کتاب به نحوی قابل فهم، با تکیه بر واژگانی کلیدی و به یاری نمونه عکس‌هایی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
قصد این کتاب توضیح و نه تشویش ذهن است. این کتاب، بر آن است تا در کنار دیگر کتاب‌هایی که تاریخچه‌هایی ار این رسانه را ارائه می‌دهند، نقش خود را ایفا کند؛

هر چند اولین فصل اصلی این کتاب با تحلیلی از مفهوم عکاسی آغاز می‌شود، اما این کتاب به طور کلی ساختاری موضوعی دارد و نه تاریخی. هر فصل بر موضوعی خاص و مشخص متمرکز شده و خود به بخش‌هایی کوتاه‌تر نقسیم می‌شود که هر کدام بر جنبه‌های مختلف آن موضوع متمرکز می‌شوند.


فهرست:

- مقدمه
- پیشگفتار
- فصل ۱: عکاسی امروزه
- فصل ۲: چیستی عکاسی
- فصل ۳: معانی عکس‌ها
- فصل ۴: عکاسی برای فروش
- فصل ۵: عکس‌های آنی
- فصل ۶: عکس در حکم سند
- فصل ۷: عکس‌ها در حکم آثار هنری
- فصل ۸: عکس‌ها در مد
- فصل ۹: عکاسی و شهرت
- فصل ۱۰: پس از عکاسی؟

زیبایی شناسی عکاسی

زیبایی شناسی عکاسی

تصاویر بیشتر