زیباشناسی چیست؟

جزییات

پرداختن به زیباشناسی چه معنایی دارد؟

150.000 ریال


نويسنده مارک ژیمنز
مترجم محمد رضا ابوالقاسمی
تعداد صفحات ۳۹۲
قطع وزیری
تیراژ ۲۰۰۰
نوبت چاپ سوم / ۱۳۹۳
انتشارات ماهی
شماره شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۹-۰۳۰-۳

شرح

رویش زیبا‌شناسی بر دخت تناور فلسفه همزمان با داوران سیطره‌ی عقلانیت بود. از همین رو نویسنده در جست‌و‌جو ی یافتن پاسخی برای پرسش «زیبا‌شناسی چیست؟»، نخست به شرح پیوند تنگاتنگ خود مختاری زیبا‌شناسی و عقل گرایی می‌پردازد. سپس با بررسی اندیشه‌های کانت و هگل نشان می‌دهد زیبا‌شناسی چگونه از تحلیل «حکم ذوقی» به «فلسفه هنری» مبدل شد.
 

آن‌گاه از پیدایش مدرنیته و چرخش زیبا‌شناسی فلسفه (نیچه)، چرخش سیاسی زیبا‌شناسی (مارکس، لوکاچ، آدورنو و...) و چرخش فرهنگی زیبا‌شناسی در قرن بیستم (هابرماس، گودمن، دانتو و...) با خواننده سخن می‌گوید. سر انجام، نویسنده با کاوش‌هایش آشکار می‌کند که هنر و فلسفه چه رابطه‌ی نزدیک اما پر تنشی با یکدیگر دارند.

زیباشناسی چیست؟

زیباشناسی چیست؟

تصاویر بیشتر