کودکان دیروز

جزییات

مجموعه ای از عکس های کودکان در 100 سال گذشته

80.000 ریال


نويسنده دکتر محمد ستاری
مترجم محسن جزایری
تعداد صفحات ۵۳ صفحه، مصوررنگی
قطع خشتی
تیراژ ۲۰۰۰
نوبت چاپ اول / ۱۳۹۱
انتشارات عکسخانه شهر

شرح

کتاب کودکان دیروز در برگیرنده ۴۰عکس از کودکان دوره قاجار، پهلوی اول و دوم است. قدیم‌ترین عکس‌ها به دوره ناصرالدین شاه قاجار تعلق دارد. عکاسان کتاب عمدتاً ایرانی و شماری اندک خارجی هستند. از میان نام عکاسان ایرانی در دوره قاجار که از کودکان عکس انداخته‌اند، می‌توان از آقارضا عکاس باشی، میرزااحمد صنیع السلطنه، عبدالله میرزای قاجار، انتوان سوریوگین، می‌رسیدعلی، می‌شون آقایانس، روسی خان و دوره‌های بعد از موثق حکیمی و بهرام چهره نگار نام برد. عکاسان برخی عکس‌ها نیز نا‌شناس هستند. عکس‌ها عموماً با حاشیه تزئینی دور عکس و یا قاب آن‌ها به چاپ رسیده‌اند. و نام، امضا و یا نشان برخی از عکاس خانه‌ها در پای عکس‌ها خودنمایی می‌کند. اکثر عکس‌های این کتاب نیز حاصل چاپ عکس از روی شیشه کلودیون مرطوب برروی کاغذ آلبومینه هستند. در مراحل اسکن و چاپ عکس‌ها در کتاب تمامی تلاش بر حفظ ته رنگ زردنارنجی عکس‌های آلبومینه بوده، از این رو کیفیت رنگ مایه‌ها مطابق اصل عکس‌ها است.

کودکان دیروز

کودکان دیروز

تصاویر بیشتر