تاریخ عکاسی

جزییات

تاریخ عکاسی از ۱۸۳۹ تا به حال

350.000 ریال

موجود نیست


نويسنده بیومونت نیوهال
مترجم آذرنوش غضنفری
تعداد صفحات ۳۹۹ صفحه مصور
تیراژ ۱۰۰۰
نوبت چاپ اول / ۱۳۹۷
انتشارات مرکب سپید

شرح

بخشی از پیشگفتار نویسنده:
از سال ۱۸۳۹، عکاسی, ابزاری حیاتی برای ارتباط و بیان بوده است. رشد این همکار هنرهای تجسمی، موضوع این کتاب را شکل می‌دهد. کتاب حاضر بیشتر تاریخ یک رسانه است تا یک تکینیک، که از طریق چشمان کسانی دیده‌شده است که در طول سال‌ها تلاش کرده‌اند، تا بر آن مسلط شوند، آن را درک کنند، و آن را براساس دید خودشان قالب‌ریزی نمایند.
این، پنجمین نسخه بازبینی‌شده و بسط یافته متنی است که برای نخستین بار در کاتالوگ مصور نمایشگاه «عکاسی ۱۹۳۷-۱۸۳۹»، که من در سال ۱۹۳۷ برای موزه هنر مدرن سازمان‌دهی کردم، منتشر شد.

فهرست مطالب:

پیشگفتار
فصل ۱ : تصویر ناپایدار
فصل ۲ : اختراع
فصل ۳ : داگرئوتیپ: آینه دارای حافظه
فصل ۴ : کالوتیپ: قلم طبیعت
فصل ۵ : پرتره برای میلیون‎ها
فصل ۶ : عکاسی هنری
فصل ۷ : راه جدید ارتباط
فصل ۸ : فتح قلمرو حرکت
فصل ۹ : عکاسی پیکتوریالیستی
فصل ۱۰ : عکاسی صریح
فصل ۱۱ : در جستجوی فرم
فصل ۱۲ : دید سریع
فصل ۱۳ : عکاسی مستند
فصل ۱۴ : فتوژورنالیسم
فصل ۱۵ : رنگی
فصل ۱۶ : مسیرهای جدید

تاریخ عکاسی

تاریخ عکاسی

تصاویر بیشتر