مائده های زمینی

جزییات

مجموعه عکس‌های مریم زندی
70.000 ریال


عکاس مریم زندی
تعداد صفحات ۳۶ صفحه، مصور رنگی
قطع خشتی کوچک ۵. ۱۶×۵. ۱۵
انتشارات نظر

شرح

مریم زندی در مقدمه‌ی کتاب خود می‌نویسد:
 

«همیشه گفته‌ام که عکاسی برای من، هنرم، حرفه‌ام و حرف‌هایم است و راهی برای رسیدن به هدف‌هایم. خوشحالم که با تقویم‌هایم به قسمتی از هدف‌هایم رسیده‌ام. خوشحالم که با تقویم‌هایم توانسته‌ام عکس را به خانه مردم ببرم و عکس را کاربردی و برای آن‌ها قابل درک و انتخاب و دوست داشتن کنم و بار‌ها و بار‌ها این جمله را از آن‌ها بشنوم: سال نو را با تقویم تو شروع می‌کنیم.»

مائده های زمینی

مائده های زمینی