ترکیب بندی در عکاسی - هارالد مانته

جزییات

جنبه‌های هنری عکاسی

260.000 ریال


نويسنده هارالد مانته
مترجم پیروز سیار
تعداد صفحات ۱۰۷ صفحه، مصور سیاه و سفید / کاغذ گلاسه
قطع خشتی
تیراژ ۲۰۰۰
نوبت چاپ بیست و دوم / ۹۶
انتشارات سروش
شماره شابک ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۹۹۷-۳

شرح

کتاب «ترکیب بندی در عکاسی» نوشته‌ی هارالد مانته ناظر به جنبه‌های هنری عکاسی است. در این کتاب، مؤلف کوشیده‌است بخشی از یافته‌های «مدرسه‌ی معماری و هنر باوهاوس» را بر هنر عکاسی انطباق دهد و مطالب را تحت ۴۸ عنوان به نحوی کاربردی عرضه کند. سادگی این کتاب، تلقی آسان‌تری از هنر عکاسی را ممکن می سازد چرا که مؤلف به نشان دادن عکس‌ها بسنده نمی‌کند؛ بلکه به کمک طرح‌ها، هر یک از عناصر سطح دوبعدیی را تجزیه می‌کند که تصویر باید از آن حاصل شود.

باوهاوس که نامی بلند در تاریخ آموزش هنر اروپاست، هنرکده‌ای بود که در جهت صورت‌بندی و تدوین اصول بنیادین هنر تلاش‌های ماندگاری انجام داد، شاگرادان بسیاری پرورد و کتاب‌های آموزشی متعددی منتشر کرد. گفته می‌شود تاثیر انفلاب هنری این مدرسه، که در آلمان بین دو  جنگ جهانی فعال بود، در تمامی قلمروهای آفرینش هنری بر جای مانده‌است.

در این کتاب، عناصری که تصویر را می‌سازند و برای موفق ساختن عکس یا برای ارزیابی کردن آن باید در نظر گرفته شوند، در پنج بخش (قطع، نقطه، خط، سطح، تضادها) مطالعه می‌کنیم. برای جلوگیری از دچار شدن به ملاحظات بسیار کلی یا بسیار انتزاعی، مطلب را به ۲۸ موضوع مجزا تقسیم کرده‌ایم.

اما عناصر هنری به تنهایی برای ساختن عکس کافی نیست، تنها اجتماع سازه های متعدد، بیان نهایی تصویر را به دست می‌دهد. از سوی دیگر، طرح‌های مربوط به عکس‌ها برای تاکید کردن بر سایر خطوط قوت تصویر اختصاص یافته‌است.

فهرست کتاب:

۱- قطع

بررسی سطح: ابعاد و فاصله دید

بررسی سطح: حرکت چشم‌ها

بررسی سطح: خطای دید

بررسی سطح: احساس کلی

قطع مربع

قطع مستطیل

انتخاب قطع: افقی یا عمودی

قطع بسیار باریک
 

۲- نقطه

نقطه قوی سطح

شکل‌های نقطه‌ها

نقطه‌های بی‌تعادلی

همجواری دو نقطه

خط دیدگانی

مثلث دیدگانی

دگرگونی‌های مثلث دیدگانی

شکل‌های دیدگانی
 

۳- خط

شکل‌گیری خط

انواع مختلف خط

خط افقی

خط افقی تشدید شده

خط عمودی

قطر بالارو

قطر پایین رو و قطر مقابل

خط مایل

گونه‌های مختلف خط

خط‌های دارای مسیر آزاد

تضادهای خط‌ها

خط اصلی و خط فرعی

سطح‌های دیدگانی

تنوع سطح‌های دیدگانی
 

۴- سطح

مثلت

دایره

مربع

مستطیل

شکل‌های آزاد

تضاد سطح‌ها

ساختار سطح

شکل‌های تخیلی
 

۵- تضادها

نقطه و خط

نقطه، خط و سطح

بخش‌بندی طلایی و تقسیم فضا

بخش بندی طلایی و نسبت‌های کمّی

تضادهای کمّی

افق

پیش‌زمینه‌ها و پس‌زمینه‌ی محو

اثرهای محو برای نمایاندن حرکت

عدسی‌های زاویه باز

عدسی‌های دورگیر

ترکیب بندی در عکاسی - هارالد مانته

ترکیب بندی در عکاسی - هارالد مانته

تصاویر بیشتر