شرایط انصراف از خرید یا ثبت نام:
در فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل سفارش فرصت دارید نسبت به اعلام انصراف از خرید اقدام کنید. و سفارش ارسالی باید حداکثر پس از ۷ روز بازپس فرستاده شود. (هزینه عودت بسته به عهده خریدار است.)
در ثبت نام کلاس‌های آنلاین و حضوری:
- در کلاس‌های آنلاین امکان انصراف و لغو ثبت نام نیست.
- در کلاس حضوری اگر انصراف روز قبل از شروع کلاس باشد  ۱۰ درصد از شهریه کسر و الباقی بازپرداخت می‌شود اگر در روز کلاس اعلام انصراف شود ۲۵ درصد از شهریه کسر و الباقی بازپرداخت می‌شود. امکان انصراف و استرداد شهریه در روز بعد از کلاس نیست.

شرایط بازپرداخت:
در فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی به محض دریافت بسته و حداکثر قبل از ۴۸ ساعت هزینه به حساب اعلام شده بازپرداخت می‌شود.
در کلاس حضوری در زمان انصراف آدرس صفحه اینترنتی برای متقاضی پیامک می‌شود که باید نسبت به درج درخواست انصراف و شماره حساب بانکی اقدام کند. درخواست‌های ثبت شده در هر هفته پنجشنبه‌ها رسیدگی و پرداخت می‌شود.

مدت اعتبار مبلغ:
مبالغ کالا و خدمات مندرج در سايت و پيش فاکتور معتبر و مورد استناد برای خريد نهایی است.