تاریخ نگاری هنر

جزییات

با نگاهی به نقد و نگاشت هنر تجسمی نوگرا در ایران

130.000 ریال


مولف به کوشش شهروز مهاجر
تعداد صفحات ۱۴۴
قطع رقعی
تیراژ ۱۱۰۰
نوبت چاپ اول/ ۱۳۹۶
انتشارات حرفه: هنرمند
شماره شابک ۹۷۸۶۰۰۵۷۵۹۶۱۷

شرح

با مقالاتی از مرجان تاج‌الدینی/ شهروز مهاجر/ کامبیز موسوی اقدم/ مهدی چیت‌سازها/ مجید اخگر/ باوند بهبود

کتاب پیش رو نگاهی دارد موجز به چگونگی نوشتن و امکان ثبت تاریخ هنر تجسمی نوگرا در ایران و نیز اشاراتی بر آنچه که در این حوزه به عنوان تاریخ‌نگاری هنر پشت سر نهاده‌ایم.
دربخش‌هایی از کتاب به منظور روشن ساختن موضوع و همچنین ارائه تعریف مشخصی از دوجریان تاریخ‌نگاری هنر و نقد هنری که در برخی عرصه‌ها همپوشانی قابل توجهی دارند به آرا مختلف و گاه نزدیک به هم در نقد و نگاشت هنر اشاره شده است.
هر یک از مقالات این کتاب کوششی است در جهت شناخت شرایط و ویژگی‌های ثبت تاریخی از جنس هنرهای دیداری. چند مقاله نخست کتاب با رویکردی گاه نگارانه، و نظر بهرخدادها و جریان‌های هنری / اجتماعی دوره پهلوی، در پی یافتن نخستین حلقه های جریانتاریخ‌نگاری هنر نوگران در دوره مذکور هستند؛ و مقالاتی که در ادامه خواهید خواند، بیشتر به آسیب‌شناسی جریان تاریخ‌نگاری هنر و همچنین نفی یا اثبات آن دو از نگاه دیگری و خودی می‌پردازند.

تاریخ نگاری هنر

تاریخ نگاری هنر

تصاویر بیشتر