تداوم ۴

جزییات

نگاه چهار زن عکاس از زاویه دوربین به زندگی

70.000 ریال


عکاس مریم زندی، میترا محاسنی، رعنا جوادی، غوغا بیات
تعداد صفحات ۶۰ صفحه مصور رنگی
قطع خشتی کوچک ۱۵.۵×۱۶.۵
انتشارات نظر

شرح

 هلیا دارابی در بیانیه‌ی این نمایشگاه می‌نویسد: «چهار هنرمندی که آثارشان در این مجموعه به نمایش درآمده در ژانرهای عکاسی خود شمار زنان پیشرو‌اند، که طی چند دهه در این حرفه پابرجا بوده‌اند. هر یک از این هنرمندان در زندگی حرفه‌ای عکاسانه‌ی خود دغدغه‌ها و درونمایه‌هایی را دنبال کرده‌اند. عکاسی مستند، عکاسی فیلم، یا پرتره‌نگاری ژانرهایی است که این زنان در زندگی حرفه‌ایِ عکاسانه‌ی خود به آن پرداخته‌اند. اما عکس‌هایی که از ایشان در این مجموعه گرد آمده، روندی متفاوت با شیوه‌ی معمول ایشان را به نمایش می‌گذارد.

   مجموعه‌ی پیشِ رو عکاسی از موضوعاتی است که غالباً سوژه‌های معمول عکاسی نیستند. اشیا و امور معمولی و روزمره که معمولاً در حکم موضوعی برای هنرآفرینی یا عکاسی شدن مورد توجه قرار نمی‌گیرند یا شاید بتوان گفت به‌طور مرسوم، شأن «موضوع هنر بودن» به آنها تعلق نمی‌گیرد. گزینش چنین اشیا و لحظاتی نشان می‌دهد که برای آن کس که متعهد به عکاسی است هر آن و هر گوشه‌ای فرصتی است مغتنم. عکاس که با حرفه‌اش زندگی می‌کند آن را به همه‌ی زوایای زندگی‌اش می‌برد؛ و بنابراین حتی وقتی به هدف عکاسی از خانه بیرون نمی‌رود، یا نمی‌تواند برود، هر لحظه محملی برای تجربه‌ی عکاسانه‌ی او است. ...»

تداوم ۴

تداوم ۴

تصاویر بیشتر