کارت پستال‌های مشروطه

جزییات

مجموعه ناصرالدین حسن‌زاده

80.000 ریال


تعداد صفحات ۲۶ عدد کارت پستال
قطع کارت پستال
نوبت چاپ اول / ۱۳۸۷
انتشارات عکسخانه شهر

شرح

کارت پستال اولین بار در ۱۸۶۹ میلادی در کشور اتریش عرضه شد. آشنایی مردم ایران با کارت پستال از نیمه دوم قرن سیزدهم قمری آغاز شد. ایرانیانی که به خارج سفر کرده بودند برای دوستان و نزدیکان خویش از اروپا کارت پستال می‌فرستادند. حتی برخی از رجال و سلاطین قاجار نیز در مراسلات و نامه نگاری به ایران از کارت پستال بهره برده‌اند. بعضی از کارت پستال‌ها یه صورت ورقه‌های پستی به کار می‌رفته و تمبر پستی با تصویر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و دیگر شاهان قاجار روی آن‌ها چاپ شده است.

رجوع به کارت پستال‌های تاریخی حاوی دو جنبه است. اول آنکه آن‌ها به عنوان اسنادی که امروزه جنبه تاریخی یافته‌اند مورد رجوع محققین در مسائل تاریخی و اجتماعی قرار می‌گیرند. دوم ارزش‌های فنی و مسائل تکنیکی عکاسی و چاپ را در دوره مورد استفاده قرارگرفتن کارت پستال‌ها نمایان می‌سازند.

کارت پستال‌های مشروطه

کارت پستال‌های مشروطه

تصاویر بیشتر