عکاسی و ادبیات

جزییات

عکاسی - تاریخ و نقد
150.000 ریال


نويسنده فرانسوا برونه
مترجم محسن بایرام نژاد
تعداد صفحات ۱۹۲ صفحه، مصور
قطع رقعی
تیراژ ۱۰۰۰
نوبت چاپ دوم / ۱۳۹۴
انتشارات حرفه: هنرمند
شماره شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۹-۳۱-۰

شرح

عکاسى و ادبیات بر اساس علاقه ى شخصى و با هدف اشاره به جاى خالی‌اش در منابع مکتوبِ فارسی زبان ترجمه شده است. کتابى با رویکرد تاریخ نگارانه که به خاطر اصل مطلب و نوع مطرح شدن‌اش، خواننده ى کم حوصله را پس نخواهد زد.


نویسنده ى کتاب چنان که خود نیز هدف‌اش را «تاریخ گرایى» و نه «تاریخ نگارى» عنوان کرده، با دیدى باز، رویکردِ چند وجهى نگرى به موضوع ارائه داده که برخوردِ اینگونه ى وى آموزنده است.

دیگر خصوصه ى کتاب اینکه خواننده ى علاقه‌مند را تهییج مى کند تا به دنبال نمونه هاى وطنىِ جریان بگردد؛ چنانکه در «پایان سخن» نوشته شده، یکى از انتقاداتِ وارد بر این کتاب (از دیدِ نویسنده)، عدم پرداخت به مثال هایى از مناطق مهمِ دیگر – همچون کشورهاى آسیایى و تازه استقلال یافته – عنوان شده که همین مورد را مى توان به دید یک امتیاز نیز نگریست؛ طبیعتاً ذکر اطلاعات و مثال هاى بین المللى و آشنا، به جذابیتِ کتاب (و سهولتِ خوانش‌اش) یارى رسانده است. جست‌و‌جو درباره ى نمونه هاى منطقه اى، چالشى شخصى براى خواننده ى علاقه‌مند خواهد بود.
 

فهرست:

 - مقدمه مترجم
- درباره نویسنده
- کلام نخست
- (بخش اول) نگارش اختراع عکاسی
- (بخش دوم) عکاسی و کتاب
- (بخش سوم) اکتشافات ادبی عکاسی
- (بخش چهارم) ادبیات عکاسی
- (بخش پنجم) عکاسی ادبیات
- پایان سخن
- نمایه

عکاسی و ادبیات

عکاسی و ادبیات

تصاویر بیشتر