کارت پستال‌های طهران قدیم

جزییات

کارت پستال های ۱۳۴۴-۱۱۹۳ ه.ق. دوره قاجار

80.000 ریال


تعداد صفحات ۱۸ عدد کارت پستال
قطع کارت پستال
انتشارات عکسخانه شهر

شرح

بدون هیچ تردیدی نخستین سازنده شهر تهران فتحعلی شاه (۱۲۵۰-۱۲۱۵ ق) است. او تهران را با دستور ساخت تخت مرمر، ارگ سلطنتی، مسجد شاه و بازار، مدرسه مروی و دروازه عبدالعظیم در جنوب شهر به شکل اولیه یک پایتخت در آورد. ناصرالدین شاه با بر چیدن حصار قدیمی در سال ۱۲۸۸-۱۲۸۷ ق و احداث استحکامات تازه و ساختمان‌ها و راه‌های آمد و شد ضروری، تهران را بسیار تغییر داد و طی چند سال تهران رنگ و رویی تازه یافت و به صورت پایتخت واقعی در آمد. او در سال ۱۲۸۸ فرمان تخریب حصارهای قدیمی و ساخت حصارهای جدیدی را که طول آن به مراتب از حصارهای قدیمی بیشتر بود را صادر کرد. این دروازه‌ها بیشتر جنبهٔ تشریفاتی داشت و در سال ۱۳۰۸ همگی تخریب شدند، ولی خاطرهٔ آن در ذهن تهرانی‌ها تا امروز مانده است. دروازه‌های تهران در چهار سمت شامل؛ شمال: دروازه یوسف آباد-دروازه دولت-دروازه شمیران، شرق: دروازه دوشان تپه-دروازه دولاب-دروازه خراسان، غرب: دروازه باغ شاه-دروازه قزوین-دروازه گمرگ، جنوب: دروازه شاه عبدالعظیم-دروازه غار-دروازه خانی آباد، در طی ۲۳۰ سال که از پایتختی تهران گذشته، تغیرات بسیاری که بر گرفته از معماری غیر ایرانی می‌باشد تهران را به شکل امروزی در آورده است. حال با چاپ مجموعهٔ حاضر بر آنیم تا با اهمیت به حفظ فضاهای باقی مانده از میراث فرهنگیمان سعی در ایجاد زمینه مساعدی برای بهسازی آثار باقی مانده بنماییم.

کارت پستال‌های طهران قدیم

کارت پستال‌های طهران قدیم

تصاویر بیشتر