موزه یک کارخانه است

جزییات

مجموعه‌ی راهنمای سیاسی برای هنر
170.000 ریال


مترجم ایمان گنجی، کیوان مهتدی
تعداد صفحات ۲۲۴ صفحه، مصور
قطع رقعی
تیراژ ۱۰۰۰
نوبت چاپ اول / ۱۳۹۳
انتشارات حرفه: هنرمند
شماره شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۹-۲۳-۵

شرح

اینجا، در جهان، انقیاد حکم می‌راند: انقیاد به غایات، به تناسب‌های اندازه گیری شده، به جدیت و نظم. در یک جبهه، علم، تکنولوژی و دولت؛ در جبهه دیگر، دلالت، ارزش‌های ثابت و ایده آل‌های خیر و حقیقت. هنر جهان «واژگون شده» است: عدم انقیاد، عدم تناسب، بیهودگی، جهل، شر و نا‌معنا.

متن‌های این کتاب میان بیم و امید در نوسان است؛ بیم‌ها و امید‌هایی که تغییرات گسترده‌ی سرمایه داری از اوخر دهه‌ی ۶۰ به بعد در واکنش به جنبش‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۷، و به طور خاص تحولات دهه‌ی ۹۰ به بعد آن موجب شده‌اند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فرو ریختن دیوار برلین، ظهور اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، همراه با شیوه‌ی تولید غیر مادی و تحقق پیش بینی مارکس در مورد «انقیاد واقعی» سرمایه و شمول همه جانبه‌ی همه چیز تحت آن، بحث در باب فرصت‌ها و هراس‌ها را به راه انداخته است.
 

این کتاب بخشی از این بحث‌ها در سنتی خاص پرداخته و خط سیری از ایده‌های مختلف درباره‌ی سیاست هنر معاصر را پوشش داده است.

موزه یک کارخانه است

موزه یک کارخانه است

تصاویر بیشتر