مکان‌نگاری عکاسانه: خاستگاه‌ها و رویکردها

جزییات

بررسی رویکردهای متفاوت نسبت به تصویرگری عکاسانهٔ مکان‌ها

230.000 ریال


مترجم علیرضا ملکیان
تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه، مصور رنگی / کاغذ گلاسه
قطع رقعی
تیراژ ۱۲۰۰
نوبت چاپ اول / ۱۳۹۵
انتشارات نظر
شماره شابک ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۲-۱۹۸-۰

شرح

تجربه‌ی تفکر روزمره، گرچه زنجیره‌ی کلی رفتار ما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، با این حال، تنها اراده‌ای منجر به عملی مشخص، نماینگر این سلسله مراتب ذهنی و بسیار پیچیده است. فرآیند مذکور بدون چنین رفتاری، بیشتر از چرخه‌ای متوالی برای توجیه ادامه‌ی حیات نخواهد بود. تلاش برای درک یک رفتار انسانی، عبارت است از خواندن رابطه‌ای که اعمالی هویدا را در نتیجه‌ی آن افکار نهان، ممکن می‌کند.

حال اگر عامل را عکاس بدانیم و فعل را عکس‌برداری فرض کنیم، اراده‌ی ثبت یک زمان و مکان خاص تبدیل به نمادی می‌شود از رشته‌ای از افکار که وجه مشترکی به نام عکس را از خویش به جای گذاشته‌اند. اینجاست که شگفتی آغاز می‌شود: فاصله با دیگرانی که در تاریخ به دلایلی نامعلوم رفتارهایی مشابه را از خود بروز داده‌اند، تبدیل به گفتگویی می‌شود که تنها از طریق مشاهده‌ی نگاه ناظر آن‌ها امکان پذیر است. تاریخ عکاسی گرچه در کتب نظری به سبب سیر تحولات فنی و جریان‌های فکری همچون روندی تکمیلی گزارش شده است، با این حال رد علاقه‌مندی به سوژه‌هایی مشابه را در سرتاسر حیات رسانه‌ی عکاسی می‌توان مشاهده کرد.

«مکان‌نگاری عکاسانه: خاستگاه‌ها و رویکرد‌ها»، با توجه به تاریخ عکاسی، رویکردهای متفاوت نسبت به تصویرگری عکاسانه‌ی مکان‌ها را مورد بررسی قرار داده است. مؤلف بر آن بوده تا در عین تهیه متنی مفید برای عکاسان‌ علاقه‌مند به مبحث مکان‌نگاری، راهی را به سمت ارتباط برقرار کردن با چنین آثاری بگشاید.

مکان‌نگاری عکاسانه: خاستگاه‌ها و رویکردها

مکان‌نگاری عکاسانه: خاستگاه‌ها و رویکردها

تصاویر بیشتر