هنرآگه - شماره ۳

جزییات

هنرآگه - شماره ۳

قیمت عادی: 100.000 ریال

-20%

قیمت ویژه: 80.000 ریال

موجود نیست


تعداد صفحات ۶۸ صفحه مصور رنگی
قطع رحلی
نوبت چاپ شماره سه، دی ۱۳۹۴
انتشارات نشریه هنرآگه

شرح

آیا هر اثری را که یک هنرمند تولید می‌کند را می‌توان هنر نامید؟ و آیا مجاز هستیم آن‌ها را به «بفروش» و «نفروش» تقسیم‌بندی کنیم؟

امروزه بیشتر آثار هنری تولید‌شده «تأویلی» هستند. به این معنی که خوانشی از دنیای اطراف خود هستند. از دنیای پیرامون خود می‌گیرند و دوباره به دنیای پیرامون خود پس می‌دهند. اما آثار «تألیفی» آثاری هستند که مؤلفه‌ی جدیدی به دنیای پیرامونی خود اضافه می‌کنند و از نظر تاریخ هنر ماندگار خواهند ماند. آثاری که تصادفی به وجود نیامده‌اند و تولید مؤلفه همراه با «نظریه» بوده است. این است. منظور از نظریه، آن ساز و کار دقیق هنری است و اینکه رویکرد هنمرند «روشمند» باشد و روی «کنش هنری» تمرکز کرده و «خلاقیت هنری» را در چهارچوبی منظم مد نظر قرار بدهد. پس بهتر است به جای معیار فروختنی و یا نفروختنی بودن، معیار تأویلی و یا تألیفی بودن را جانشین کنیم.


فهرست

• سخن سردبیر

• گزارش ماه
      - تاریخچه‌ی جایزه ترنر و نامزدهای آن
      - جایزه ترنر
      - برنده جایزه ترنر ۲۰۱۵ گروه اسمبل
      - نامزد ترنر ۲۰۱۵ بانی کمپلین
      - نامزد ترنر ۲۰۱۵ جنیس کربل
      - نامزد ترنر ۲۰۱۵ زیر ساخت نیکولو ورمز

• نقد و بررسی
      - نگاه کنید انسانی کشته می‌شود
      - اگر تاج خاری نیست، خودی هست که بر سر نهید
      - مکالمه در سه روز
      - سایه‌ی عنوان بر کنش آثار
      - سونات لیمویی
      - مواجه اتفاقی
      - خطهای خطرنج سقراطی چه می‌گویند؟
      - کمی نزدیک‌تر

• ویترین

• پرسه زنی
      - عکاسی و نظریه
      - مجموعه لوسین فروید دستاوردی برای مردم
      - جدال پیشکسوت‌ها ۲

• مقالات
      - بدن به مثابه دراماتورژی (نمایش‌پردازی) سیال: هنر اجرا، بدنمندی و ادراک
      - پرسش تصویر خیانت تصویر

• گفتگو
      - راه دشوار نظریه – گفتگوی دکتر افسانه کامران و مهدی مقیم‌نژاد درباره کتاب عکاسی و نظریه

• تریبون
      - در ستایش نادانی

• شهرستان
      - بر مدار جریان‌های معاصر

هنرآگه - شماره ۳

هنرآگه - شماره ۳

تصاویر بیشتر