گذر امروزی در طهران دیروزی

جزییات

مجموعه عکس‌های عبدالرضا فرودی

350.000 ریال


عکاس عبدالرضا فرودی
تعداد صفحات ۲۰۴
قطع خشتی
انتشارات شورآفرین

شرح

تهرانِ چند دهه پیش که شهری بود عاری از ساختمان‌های سر به فلک کشیده و ازدحام و ترافیک، و منطقه‌ای بود خوش آبوهوا با باغ و بوستان‌های فراوان، می‌رود که بهدست فراموشی سپرده شود تا جایی که نتوان آثار و بقایایی از جلوه «زندگی» آن دوران را در تهران امروز یافت.

مجموعه حاضر تصاویری از آثار بجا مانده از تهران دهه چهل و پنجاه در تهران امروزی است. این تصاویر طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ توسط «عبدالرضا فرودی» در تهران عکاسی شده‌اند و از کل مجموعه تصاویر عکاسی شده، منتخب حاضر به چاپ رسیده است.

امید است تصاویر خانه‌ها، مغازه‌ها، کوی و برزن و وسایل قدیمی آن دوران بتواند حال و هوای تهران نهچندان دور را برای بیننده زنده کند و همچنین به تصویر کشاننده تصویر تهران چند دهه پیش برای نسل امروز و نسل‌های آتی باشد.

گذر امروزی در طهران دیروزی

گذر امروزی در طهران دیروزی

تصاویر بیشتر