فیلم آموزشی: مبانی عکاسی با فلاش

جزییات

در این دوره «بن لانگ», مدرس و مؤلف عکاسی، مفهوم فلاش و عکاسی با آن را بهطور عملی و با جزئیات آموزش می‌دهد.

200.000 ریال


مترجم حسام‌الدین رضایی
انتشارات موسسه تصویرپردازان پویا اندیش آینده
شماره شابک ۸-۱۶۰۹۲-۵۶۹۴۵

شرح

ویژگی‌ها:
مدتزمان فیلم: ۱۹۲ دقیقه- دوبله به فارسی
تعداد لوح فشرده: ۱ حلقه
سطح آموزشی: مبتدی - متوسط

نور تخت و شدید عکس را خراب می‌کند و معمولاً چنین نوری حین عکاسی با فلاش ظاهر می‌شود. اما فلاش یکی از ابزارهای مهم عکاسی است, چراکه نور طبیعی همیشه موجود نیست. در این دوره «بن لانگ», مدرس و مؤلف عکاسی، مفهوم فلاش و عکاسی با آن را بهطور عملی و با جزئیات آموزش می‌دهد.
او با مبانی عکاسی با فلاش شروع می‌کند و تکنیک‌های ساده عکاسی با فلاش پاپ آپ دوربین را آموزش می‌دهد. در ادامه به آموزش فلاش در نقش نور پرکننده و نور اصلی می‌پردازد و همچنین تکنیک‌های مربوط به سینک کردن فلاش و عکاسی با چند فلاش را آموزش می‌دهد.

سرفصل‌های آموزشی:
فصل ۱) مبانی فلاش
فصل ۲) استفاده از فلاش پرکننده برای متعادل کردن نوردهی
فصل ۳) فلاش بهعنوان نور اصلی
فصل۴) موارد پیشرفته استفاده از فلاش 
فصل ۵) عکاسی با چند فلاش
فصل ۶) مواردی که برای خرید فلاش باید به آنها دقت کنید

 
فیلم آموزشی: مبانی عکاسی با فلاش

فیلم آموزشی: مبانی عکاسی با فلاش

تصاویر بیشتر