نگاه‌ها به ایران

جزییات

ایران پایان سده نوزدهم میلادی، در مجموعه عکس‌های هوتس، کتابخانه دانشگاه لایدن هلند

150.000 ریال


نويسنده کورین فورمان، کارمن پرزگونزالس، رضا شیخ
مترجم مهدی عراقچیان
تعداد صفحات ۹۶ صفحه
تیراژ ۱۰۰۰
نوبت چاپ اول / ۱۳۹۷
انتشارات کتاب پرگار
شماره شابک ۹۷۸۶۰۰۹۹۹۰۹۲۴

شرح

با اختراع عکاسی در مغرب‌زمین ماهیت و کاربرد تصویری که از اتاقک تاریک بیرون می‌آمد این رسانه جدید را به محل تلاقی گونه‌های مختلف دانش بشری تبدیل کرد.
همزمان در قرن
نوزدهم انسان‌شناسی نیز رشد علمی خود را آغاز کرده بود. مردم‌نگاری به وسیله ابزاری که واقع‌گرایی فرض اولیه آن بود از همان ابتدا توانایی ساختن تصاویر اعجاب آمیز اما قابل باور از سرزمین‌های دوردست را برای کشورهای پیشرفته به ارمغان آورد.
با این‌که نمی‌توان همه تصاویر ساخته و 
ارائه شده در آن زمان و حتی دوره معاصر را متأثر از جریان شرق‌شناسیاستعمارگرا دانست؛ اما نمی‌توان انکار کرد که چگونگی نگاه به دیگران در همه مراحل تصویرپردازی از مشرق‌زمین نقشی تاثیرگذار نه تنها بر مخاطب غربی که حتی بر ذهنیت و زاویه دید بعضی جریان‌های غالب داخلی و جهت‌دهی‌هایشان، داشته و دارد.
با این وصف برای بررسی وضعیت جایگاه کنونی‌مان، نگاه به گذشته و راه 
طی‌شده گریزناپذیر است و بخش عمده‌ای از اسناد تصویری گذشته ما به روایت دیگران و نشان‌دهنده نگاهِ از بیرون است که پژوهشی به‌دور از تعصب و پیش‌داوری را می‌طلبد.
نوشته و عکس‌های 
پیش‌رو بازخوانی و بازبینیِ همزمان بخش‌های بسیار کوچکی از فرهنگ، تاریخ و جغرافیای کشورمان است که دیگران تصویر و نقل کرده‌اند.

نگاه‌ها به ایران

نگاه‌ها به ایران

تصاویر بیشتر