تاريخ عکاسی ایران

Book on History Of Photography in Iran


براساس ماده ۲۳ قانون حمايت حقوق مولفان، همه آثار با مجوز از صاحب امتياز اثر ارائه شده است.

توجه: هزینه ارسال بر عهده خریدار است. راهنمای ارسال در تهران و سایر شهرها

 1. ایران عصر قاجار

  از دید مونتابونه عکاس ایتالیایی بیشتر بدانید
  600.000 ریال
 2. آقا رضا عکاسباشی

  اولین عکاس حرفه ای ایران

  بیشتر بدانید
  80.000 ریال
 3. محمد حسن میرزا

  آخرین ولیعهد قاجار بیشتر بدانید
  80.000 ریال
 4. کودکان دیروز

  مجموعه ای از عکس های کودکان در 100 سال گذشته

  بیشتر بدانید
  80.000 ریال
 5. سیمای تهران

  به مناسبت یکصدمین سال تصویب قانون بلدیه تهران

  بیشتر بدانید
  700.000 ریال
 6. موزه عکسخانه شهر

  معرفی گنجینه موزه بیشتر بدانید
  300.000 ریال
 7. کارت پستال‌های مشروطه

  مجموعه ناصرالدین حسن‌زاده

  بیشتر بدانید
  80.000 ریال
 8. طهران قدیم

  کارت پستال های ۱۳۴۴-۱۱۹۳ ه.ق. دوره قاجار

  بیشتر بدانید
  80.000 ریال
 9. چهره‌های اصفهان

  سیر تحول عکاسی پرتره‌نگار در اصفهان

  بیشتر بدانید
  850.000 ریال
 10. ایتالیایی ها و عکاسی در ایران

  معرفی چهار عکاس ایتالیایی و شرح فعالیت مربوط به عکاسی آن‌ها در ایران بیشتر بدانید
  80.000 ریال