مباحث نظری و زيبایی شناسی


براساس ماده ۲۳ قانون حمايت حقوق مولفان، همه آثار با مجوز از صاحب امتياز اثر ارائه شده است.

توجه: هزینه ارسال بر عهده خریدار است. راهنمای ارسال در تهران و سایر شهرها

 1. نقد عکس

  درآمدی بر درک تصویر بیشتر بدانید
  225.000 ریال
 2. مبانی زیباشناسی

  پیر سوانه استاد زیباشناسی در دانشگاه بوردو فرانسه است. بیشتر بدانید
  130.000 ریال
 3. زیباشناسی چیست؟

  پرداختن به زیباشناسی چه معنایی دارد؟

  بیشتر بدانید
  150.000 ریال
 4. عکاسی - نشر ماهی

  نوشته‌ی استیو ادواردز بیشتر بدانید
  140.000 ریال
 5. بایگانی و تن

  دو جستار در جامعه شناسی تاریخی عکاسی

  بیشتر بدانید
  100.000 ریال
 6. شیوه‌ی دیگری برای گفتن

  شیوه‌ی دیگری برای گفتن بیشتر بدانید
  150.000 ریال
 7. اعتقاد به شاهد

  بررسی ابهامات عکاسی

  بیشتر بدانید
  250.000 ریال
 8. عکاسی؛ هنر میان‌‌مایه

  تجزیه و تحلیل اجتماعی و فرهنگی درباره‌ی «عکاسی»

  بیشتر بدانید
  180.000 ریال
 9. نگاهی به مفاهیم بنیادی عکاسی

  مفاهیم بنیادی عکاسی بیشتر بدانید
  200.000 ریال
 10. لحظه جاری

  بررسی آثار برخی از بزرگ‌ترین عکاسان قرن بیستم

  بیشتر بدانید
  280.000 ریال