مباحث نظری و زيبایی شناسی


براساس ماده ۲۳ قانون حمايت حقوق مولفان، همه آثار با مجوز از صاحب امتياز اثر ارائه شده است.

توجه: هزینه ارسال بر عهده خریدار است. راهنمای ارسال در تهران و سایر شهرها

 1. زیباشناسی چیست؟

  پرداختن به زیباشناسی چه معنایی دارد؟

  بیشتر بدانید
  150.000 ریال
 2. بایگانی و تن

  دو جستار در جامعه شناسی تاریخی عکاسی

  بیشتر بدانید
  100.000 ریال
 3. تحلیل آثار هنری

  اطلاعات جامع هنر بیشتر بدانید
  150.000 ریال
 4. شیوه‌های مختلف نقد هنری

  نقد هنری - روش شناسی، زیبایی شناسی

  بیشتر بدانید
  110.000 ریال
 5. زمینه‌های فتومونتاژ

  فن ترکیب و دستکاری عکس (۱۸۳۹ تا ۲۰۰۰)

  بیشتر بدانید
  200.000 ریال
 6. هنر در عصر دیجیتال

  هنر در عصر دیجیتال بیشتر بدانید
  310.000 ریال
 7. شیوه‌ی دیگری برای گفتن

  شیوه‌ی دیگری برای گفتن بیشتر بدانید
  150.000 ریال
 8. اعتقاد به شاهد

  بررسی ابهامات عکاسی

  بیشتر بدانید
  250.000 ریال
 9. عکاسی؛ هنر میان‌‌مایه

  تجزیه و تحلیل اجتماعی و فرهنگی درباره‌ی «عکاسی»

  بیشتر بدانید
  180.000 ریال
 10. هنر مدرن

  تاریخ هنر مدرن بیشتر بدانید
  500.000 ریال