مباحث نظری و زيبایی شناسی


براساس ماده ۲۳ قانون حمايت حقوق مولفان، همه آثار با مجوز از صاحب امتياز اثر ارائه شده است.

توجه: هزینه ارسال بر عهده خریدار است. راهنمای ارسال در تهران و سایر شهرها

 1. نقد عکس

  درآمدی بر درک تصویر بیشتر بدانید
  198.000 ریال
 2. زیباشناسی چیست؟

  پرداختن به زیباشناسی چه معنایی دارد؟

  بیشتر بدانید
  150.000 ریال
 3. نقد هنر

  آشنایی با اصول نقد هنر بیشتر بدانید
  300.000 ریال
 4. هنر مدرن

  تاریخ هنر مدرن بیشتر بدانید
  500.000 ریال
 5. شیوه های مختلف نقد هنری

  نقد هنری - روش شناسی، زیبایی شناسی

  بیشتر بدانید
  110.000 ریال
 6. هنر معاصر ایران

  هنر معاصر ایران؛ ریشه‌ها، دیدگاه‌های نوین

  بیشتر بدانید
  1.800.000 ریال
 7. زمینه‌های فتومونتاژ

  شیوه ترکیب عناصر عکس برای ایجاد تصویر یکپارچه عکاسی

  بیشتر بدانید
  200.000 ریال
 8. هنر در عصر دیجیتال

  هنر در عصر دیجیتال بیشتر بدانید
  310.000 ریال
 9. درآمدی بر تفکر انتقادی

  مقایسه تفکر انتقادی و غیرانتقادی

  بیشتر بدانید
  250.000 ریال
 10. درک عکس

  نقد و تفسیر بیشتر بدانید
  200.000 ریال