تاریخ عکاسی جهان

جزییات

عکاسی، شناخت و معنای جهان

قیمت عادی: 4.200.000 ریال

-10%

قیمت ویژه: 3.780.000 ریالشرح

آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای کلاس حضوری «تاریخ عکاسی جهان: عکاسی، شناخت و معنای جهان» را برگزار می‌کند. علاقه مندان می‌توانند با مطالعه دقیق اطلاعات زیر با تکمیل فرم و پرداخت شهریه ثبت نام کنند.

این کلاس با هدف تعمیق درک و دریافت هنرجویان و دانشجویان از سیر تاریخی تحول عکاسی در جهان برگزار می‌شود. عکاسی به همان اندازه که یک شیوه بیان هنری محسوب می‌شود، ابزاری برای تغییر نگاه ما به جهان پیرامونمان بوده است.

ریشه‌های فلسفی، خاستگاه‌های اجتماعی و تأثیرات فرهنگی آن بر ادراک انسان از جمله مباحثی است که در این کلاس به آن‌ها پرداخته خواهد شد. از دیگر سو، کوشیده می‌شود تا سیر تحول نگاه و نگرش عکاسان در این تاریخ در نسبت با جریان‌های هنری در جهان در هر دوره، مورد بررسی قرار گیرد. 

 آبلاردو مورل، چراغ، ۱۹۹۱

آبلاردو مورل، چراغ، ۱۹۹۱

تصاویر بیشتر

  •  آبلاردو مورل، چراغ، ۱۹۹۱