فلسفه هنر

جزییات

فلسفه هنر

0 ریال

موجود نیستشرح

شهریه کلاس 580 هزار تومان است که با هماهنگی انجام شده در دو نوبت 290 هزار تومان پرداخت می‌شود.

 

آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای کلاس حضوری «فلسفه هنر» را برگزار می‌کند. علاقه مندان می‌توانند با مطالعه دقیق اطلاعات زیر با تکمیل فرم و پرداخت شهریه ثبت نام کنند.


جلسه اول: زیبایی و هنر نزد افلاطون
جلسه دوم: زیبایی و هنر نزد افلاطون و ارسطو
جلسه سوم: آزمون مفهومی اول
جلسه چهارم: تجربه گرایی دیوید هیوم
جلسه پنجم: زیباشناسی کانت
جلسه ششم: آزمون مفهومی دوم
جلسه هفتم: زیبایی و هنر نزد هگل
جلسه هشتم: زیبایی و هنر نزد نیچه
جلسه نهم: آزمون مفهومی سوم
جلسه دهم: هنر و فلسفه لوکاچ
جلسه یازدهم: هنر و زیبایی هایدگر
جلسه دوازدهم: آزمون مفهومی چهارم
جلسه سیزدهم: هرمنوتیك پل ریکور
جلسه چهاردهم: هنر پس از پایان هنر آرتور دانتو


آشنایی با فلسفه هنر و آراء متفکران دوره‌ای است که علاقه‌مندان را با مفهومی کلی از فلسفه هنر آشنا می‌سازد و طبیعی است که پرداختی دقیق به هریک از موارد این دوره، زمانی به درازای یک زندگی می‌طلبد ...

فلسفه هنر

فلسفه هنر

تصاویر بیشتر