کلاس درآمدی بر نظریه‌های عکاسی ۱

جزییات

کلاس درآمدی بر نظریه‌های عکاسی ۱
3.980.000 ریالشرح

آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای کلاس «درآمدی بر نظریه‌های عکاسی ۱» را برگزار می‌کند. علاقه مندان می‌توانند با مطالعه دقیق اطلاعات زیر با تکمیل فرم و پرداخت شهریه ثبت نام کنند.

درباره دوره: درآمدی بر نظریه‌های عکاسی


در این دوره تلاش می‌شود تا آراء و متون تأثیر گذار عکاسی (از قرن نوزدهم تا کنون) به شکل فشرده مطرح، مطالعه و تحلیل شود. در هر جلسه نظریات یکی از منتقدین برجسته مطرح شده و به همراه خوانش نظریات او، تصاویر و فیلم‌های مرتبط به نمایش درآمده و هنرجو به بحث پیرامون پرسش‌های مطرح شده در آن جلسه دعوت می‌شود. پس از مطرح کردن مهم‌ترین نظریات هر منتقد، جهت پروراندن شیوهٔ تفکر انتقادی و تحلیلی در هنرجو، کلاس به شکل میزگرد و گفتگو درخواهد آمد. در حین طرح آراء منتقدان، شمایی تاریخی از شکل گیری جنبش‌ها و مکاتب زیبایی‌شناسی در عکاسی ارائه شده، در ‌‌نهایت، هنرجو به بحث فعال، آگاه و پویا در این زمینه هدایت خواهد شد.


منبع اصلی مطالعه (به جز اصل متون نظریات منتقدین):
«درآمدی بر نظریه‌های عکاسی»، اشلی لاگرینج، ترجمهٔ حسن خوبدل، نشر شورآفرین

کلاس درآمدی بر نظریه‌های عکاسی ۱

کلاس درآمدی بر نظریه‌های عکاسی ۱

تصاویر بیشتر