کلاس تجزیه و تحلیل و نقد عکاسی معاصر

جزییات

تجزیه و تحلیل و نقد عکاسی معاصر
0 ریال

موجود نیستشرح

آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای کلاس حضوری «تجزیه و تحلیل و نقد عکاسی معاصر» را برگزار می‌کند. علاقه مندان می‌توانند با مطالعه دقیق اطلاعات زیر با تکمیل فرم و پرداخت شهریه ثبت نام کنند.

هدف از این دوره، ارائۀ پژوهشی عمیق در باب نقادی عکاسی امروز است، که در خلال آن هنرجویان بتوانند با به کار بستن تفکر انتقادی معاصر، توانایی لازم برای تجزیه و تحلیل آثار عکاسانه را کسب کنند. در کنار هدف یادشده، تلاش خواهد شد به این مسئله پرداخته شود که باورهای شخصی و ارزش های فرهنگی در بستر ساختارهای اجتماعی، چگونه و تا چه اندازه در عکاسی تاثیرگذار بوده، و بیان و بازنمایی شده اند. به طور خلاصه، هدف آن خواهد بود که شرکت کنندگان در دوره، به درکی درست و جامع از اندیشۀ انتقادی مدرن و تاثیرات عکاسی بر جامعه و فرهنگ دست یابند. به این ترتیب، از آنها انتظار می رود که در پایان دوره:
• مهارت های تفکر انتقادی را دربارۀ تصاویر اِعمال کنند
• نمادگرایی، اشارات ضمنیِ فرهنگی و معانی تصاویر را تفسیر کنند
• تاثیرات عکاسی بر فرهنگ را بررسی کنند
• به واسطۀ تحلیل انتقادی فرهنگ و رسانه ها، نوعی اشتیاق روشنفکرانه را در خود ایجاد کنند و پرورش دهند
• تواناییِ نگارش در دفاع از نظریه های انتقادی را نشان دهند
• مباحث و دلایلی روشن را تشخیص داده و اقامه کنند که توضیح دهندۀ نظریه های زیبایی شناسی مختلف و تاثیرات آنها بر هنر معاصر باشد

این دوره برای ارائه در ده جلسه پیش بینی شده است، اما با توجه به گستردگی مباحث، امکان ادامۀ آن طی یک دورۀ تکمیلی با همین تعداد جلسات وجود دارد. عنوان و سرفصل جلسات به اجمال به شرح زیر است:

• مباحث عکاسی و تاریخ اجتماعی
- زیبایی شناسی، تکنولوژی و مباحث معاصر
- تاریخ های عکاسی
- عکاسی و نظریۀ اجتماعی

• نقشه برداران و نقشه
- واقعیت های اجتماعی و عکاسی مستند
- ساخت و شکل گیری عکاسی مستند
- عکاسی مستند پس از جنگ جهانی دوم

• عکس های شخصی و عکاسی مردمپسند
- عکس های خانوادگی و فراتر از آن
- تصویرسازی طبقۀ کارگر از خود

• عکاسی و فرهنگ مصرفی
- عکاسی به مثابۀ کالا
- عکاسی مُد
- عکس و متن

• سوژه به مثابۀ ابژه و بدن انسان
- ابژه های میل؛ ...
- بدن در بحران

• عکاسی به مثابۀ هنر
- مباحث و آثار اولیه
- دوران مدرن
- چشم انداز های پایان قرن بیستم
- عکاسی در بستر نهادها

• عکاسی و فضای دیجیتال
- عصر پساعکاسانه
- تغییر تکنولوژیک و پیوستگی فرهنگی
- دیجیتالی کردن، فوتوژورنالیسم و پیوند پسامدرن

کلاس تجزیه و تحلیل و نقد عکاسی معاصر

کلاس تجزیه و تحلیل و نقد عکاسی معاصر

تصاویر بیشتر