بامداد

جزییات

احمد شاملو از نگاه سیف اله صمدیان

50.000 ریال


عکاس سیف اله صمدیان
تعداد صفحات ۳۶ صفحه مصور رنگی
قطع خشتی کوچک ۱۵.۵×۱۶.۵
انتشارات نظر

شرح

 سیف اله صمدیان در مقدمه‌ای بر این کتاب می‌نویسد: «... مسابقه برای به‌دست آوردن همین یک‌قرانی بود که پس از حفظ و قرائت جدید و بدون ایراد اشعار شما و در مواردی «فروغ» پرداخت می‌شد و من از بس خوانده‌ام «تو مرا بی سببی نیستی ...» همین سالها هم هر روز از سر عادت و لذت، چندین بار بر زبان و جانم می‌گذرد. این دیالوگِ مونولوگ مانند، حدود ده سال پیش در منزل شاملو در «دهکده» برقرار شد. آن موقع ها، طی یک توافق لفظی بین من و «آیدا» قرار شده بوئ که هر از گاهی عکس‌هایی از احمد آقا بگیرم و لعنت بر بهانه که هر چه عکس از او دارم برمی گردد به همان دو سه جلسه‌ای که شروع کردم و به هزار و بک دلیلِ مسافرت‌ها، گرفتاری‌های مجله ومستند سازی دیر سال و از همه مهمتر نا خوشی‌های مستمر احمد آقا –که بیشتر باعث رعایت‌های عاطفی شد تا حساسیت‌های تاریخی- دیگر نشد کارم را ادامه دهم و آخرین ارتباطم با او یک ارتباط تلفنی بود که خود او گرفت و از آخرین شماره تصویر که به‌دستش رسیده بود، صحبت کرد و چند کلام دیگر و از جکله اینکه شماره تلفن عکاس پیشگام، هادی خان شفائیه را هم می‌خواست که مرگ نا بهنگام زنش را در آمریکا تسلیت بگوید شاید! ...».

بامداد

بامداد

تصاویر بیشتر