از خاک تا خیال

جزییات

نگاهی به منطقه و شهر تاریخی ندوشن در منطقه کویری ایران

600.000 ریال


عکاس فرزین ناظم‌زاده
تعداد صفحات ۲۱۶ صفحه مصور رنگی، گلاسه
قطع خشتی
تیراژ ۱۰۰۰
نوبت چاپ اول / ۱۳۹۶
انتشارات سیب سرخ

شرح

بخشی از مقدمه عکاس: 

رنگ مایه‌های خاک در بعضی  نواحی کویری ایران ،  گاهی آنقدر نزدیک به هم است که شاید  در ابتدا نگاهی  را برنتابد و چشمی را  خیره خود نکند. گویی همه اطراف را سکوتی از بی‌رنگی فرا گرفته، که گاهی فقط بوته‌های خشک و درختچه‌هایی کوتاه که همیشه  همدم و یار دیرینه خاک آن  دیار بوده است، اندکی از بی‌رنگی آن می‌کاهد  و کمی از تنهایی‌اش. اما این ابتدا، آغاز سفری بلند در حافظه و خیال تاریخ است، که به همین حس و حال پایان نخواهد گرفت و تعابیر دیگری خواهد یافت. زیرا در همین  مناطق و نواحی است که  بخش بزرگی از معماری سنتی ایران شکل گرفت  و تکوین یافت  و دیگر هنرهای  تزیینی را نیز با خود همراه کرد و هنر برآمده از آنها را نیز متکامل‌تر نمود.  و ...

از خاک تا خیال

از خاک تا خیال

تصاویر بیشتر